Ilıca Hotel Spa & Wellness Resort

EN

Sürdürülebilir bir dünya
inşa etmek.

Kuruluşumuz, çevresel duyarlılıkların öncelikli olarak değerlendirilmesi vizyonu ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, personelinden misafirlere kadar olan her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak benimsemiştir.

Başlarken

Değerli Paydaşlarımız,

Bugünün dünyasında işletmelerin sürdürülebilirliği, hem işletme içi operasyonlarda hem de işletmenin toplum ve çevre ile olan ilişkisinde kritik bir öneme sahiptir. Bizler de, misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutarken, aynı zamanda doğal kaynaklarımızın korunmasına, topluma ve çevreye katkıda bulunmaya önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuz, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmek üzerine kurulu.

Bu rapor, sürdürülebilirlik vizyonumuzun işletme faaliyetlerimizde nasıl yansıdığını ve bu doğrultuda ilerleme kaydettiğimizi göstermektedir. Bu raporda, çevresel etkimizi azaltmak için aldığımız önlemler, topluma katkı sağlamak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, çalışanlarımızın eğitimi ve farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımız ve daha birçok konuda detaylı bilgi sunulmaktadır.

Ancak, sürdürülebilirliğin bir süreç olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle, raporda sunulan bilgilerin yalnızca bir anlık durumu yansıttığını, sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın devam ettiğini ve gelecekte daha fazla adım atacağımızı vurgulamak isterim.

Sonuç olarak, sürdürülebilirliğin önemini kabul ediyor ve şirketimizin sürdürülebilirliği için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz. Bu raporun, sürdürülebilirliğin bir parçası olduğu işletme faaliyetlerimizin şeffaflığını artırmak ve paydaşlarımızla iş birliği içinde daha sağlıklı bir dünya için çalışmaya devam etmek için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz.

Birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Ebru Tuğgan

ebrutuggan

Ebru Tuğgan

Genel Müdür

Sürdürülebilirlik yaklaşım ve uygulamalarımız

Ilıca Hotel misafirlerinin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

Otelimizde kalite, çevre, sağlık, güvenlik, insan hakları, sosyal, kültürel, risk ve kriz yönetimi konularını kapsayan ve sürekli iyileştirmeyi yönlendiren uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulanır. Tesisimiz sistemi açık, şeffaf, profesyonel, güvenilir ve adaletli olarak sürdürülebilirlik esasları sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik Politikası

 • Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiriyoruz.
 • Çalışanlarımızın çalışma haklarına saygı duyuyor, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde takip ediyoruz.
 • Çocuk işçiliğin kaldırılmasını destekliyoruz.
 • Tüm süreçlerimizi temel değerlerimize bağlı kalarak, uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyum anlayışı ile sürekli geliştiriyoruz.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket ediyor, süreçlerimizi geliştiriyoruz.
 • Sektöre yön veren inovasyon çalışmaları ile teknolojik sistemlere yatırım yapıyoruz.
 • Çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatı sunuyoruz.
 • Çalışanlarımıza sağlıklı güvenli çalışma ortamı sunuyor, istek, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri çeşitli imkanlar sunuyoruz. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimleri değerlendirerek yönetim sistemlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz.
 • Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline getirmek istiyoruz.
 • Politikamızı işletirken ilgili taraflarımızın katılımına önem veriyor, gerektiğinde şeffaf bilgi sunuyoruz.
 • Yerel/Bölgenin doğal ve kültürel mirasının ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz,
 • Yatırımlarımızı planlarken; binalarımızın ve alt yapı sistemlerimizin; korunan hassas alanlara, tarihi mirasa, doğal ve kültürel çevrenin bütünlüğüne olan risklerini dikkate alıyoruz. Arazi kullanımı, inşaat, bakım onarım işlemleri, tasarım, peyzaj düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımızda yerel/bölgeye uygun, sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller tercih ediyoruz.
 • Binalarımızı ve konseptimizi tasarlarken, özel ihtiyacı olan misafir ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını düşünüyor, herkes için erişilebilir hizmet anlayışını benimsiyoruz.
 • Tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi öneme sahip yerel/bölgesel mülklerin, alanların ve geleneklerin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.
 • Ürün/hizmet alımlarında niteliği ve kalitesini kullanıcılarla değerlendiriyor ve analiz ediyoruz. Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranıyoruz.
 • Faaliyetlerimizi, kendi iç dış hususlarımız, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ele alarak potansiyel riskleri önceden analiz ediyor, sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda geliştiriyoruz. Risk Yönetimi Sürecini tüm iş süreçlerimizde ele alıyor, yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz.
 • Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda, Turizm sektöründe öncü, uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.

Önce İnsan

Ilıca Hotel faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kabul görmüş tüm insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve bu kapsamdaki tüm mevzuat ve sözleşmelere uyum sağlar. Bu doğrultuda tüm misafir ve çalışanlarımızı ırk, renk, cinsiyet, din, görüş, yaş, sosyal ve medeni durum, aile kökeni, fiziksel veya zihinsel engel ayrımı yapılmaksızın eşit olarak değerlendiririz.

Herkes için
erişilebilirlik

Tesisimiz içerisindeki alan ve faaliyetler, operasyonun niteliğine uygun olarak, engelli bireyler tarafından erişilebilir niteliktedir.

Bu kapsamda,tesisimizde engelli personel istihdamını desteklemekteyiz.

Otelimizde engelli misafirlerimiz için özel hazırlanmış 3 oda ve 2 wc bulunmaktadır.

Tesis içerisinde bulunan alanların girişleri tekerlekli sandalyeye uygun genişlikte tasarlanmıştır.

Yürüyüş yolları tekerlekli sandalyeye uygun olup eğimli rampalar mevcuttur.

Asansörlerin genişliği tekerlekli sandalyeler için uygundur.

İhtiyaçlarına uygun 2 tekerlekli sandalye ve ekipmanlar otelimizde yer almaktadır.

Otelimiz personeli, engelli bireylerin konaklamaları sırasında her türlü yardımı sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak için özel hizmet sunmaya hazırdır.

Misafir
Deneyimi

Otelimizde misafir deneyimi sürdürülebilir unsurlar da dahil olmak üzere günümüz şartlarına ve değişen tüketim kültürüne odaklanarak sürekli yenilenmektedir.

Misafir deneyimi analizleri yapılmakta ve aldığımız geri bildirimler dahilinde, yatırımlarımızı misafirlerimizin talep ettiği alanları geliştirmek için yönlendiriyoruz.

Çalışan hakları ve
motivasyonu

Lojman Kullanımı

Personel lojmanları Ilıca Hotel’ de bu haktan faydalanmak isteyen tüm personelimizin kullanımına açıktır.

Eşitlik

Şirketimizde ve otelimizde gerek misafir gerekse personel olarak farklı din, dil, ırk mensupları bulunmaktadır. Temel prensibimiz hiç kimsenin cinsiyet, din, dil ve ırk konularında ayrımcılığa maruz kalmamasıdır. İK departmanı tarafından verilen oryantasyon eğitimlerinde de bu konu anlatılmakta ve personelin benimsemesi sağlanmaktadır. Ayrıca çalışan hakları ve bu konuya verilen önem İK Departmanı tarafından yapılan Oryantasyon eğitimlerinde vurgulanmaktadır.

Personel Servisleri

Değişik vardiyalarda çalışan personelimizin ulaşımını servis araçlarımız ile ücretsiz olarak sağlamaktayız. Çalışma saatlerine göre programı düzenlenen servis araçlarımız İzmir, Alaçatı, Çeşme, Ildır, Çiftlik Köy, Dalyan ve Lojman hattında taşıma yapmaktadır.

Personel Yemekhanesi

Çalışanlarımız için personel yemekhanesinde çıkan tüm yiyecekler ücretsizdir. 14 günlük menüler dâhilinde en az 3 çeşit yemek, salata çeşitleri ve tatlı / meyve sunulmaktadır.

Çalışan Sağlığı

Otelimizde çalışanlarımızın faydalanabildiği Revir bulunmaktadır. Revir de 10:00-19:00 arası hemşiremiz hizmet vermekte ve  haftanın belirli günlerinde İşyeri Hekimi’ nden ücretsiz destek almaları sağlanmaktadır.

Çeşitli özel hastaneler ile müdürlerimize tamamlayıcı sağlık sigortası imkanı sağlanmaktadır.

Çamaşırhane Kullanımı

Tüm çalışanlarımız için iş üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temizlenmekte ve steril olarak teslim edilmektedir.

Eğitim

Tesisimizde yıllık eğitim planları doğrultusunda farklı içerikte iç ve dış kaynaklı eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler ile personelimizin yetkinliği ve bilgi düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.

Oryantasyon eğitimleri, İşbaşı eğitimleri, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, İlkyardım eğitimleri, Yangın eğitimleri, Çevre koruma eğitimleri, Enerji verimliliği ve tasarruf eğitimleri, Yönetim sistemi eğitimleri, Kişisel gelişim eğitimleri, Hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri, Sürdürülebilir Turizm eğitimleri

Bu kapsamda kurduğumuz Oden Academy platformu  aracılığı ile de çalışanlarımız için uygun eğitimlerin kendilerine ulaşmasını ve güncel duyuruları paylaşmayı sağlamaktayız.

Kariyer Yönetimi

Turizm öğrencilerinin çalışma hayatında tecrübe kazanmaları adına staj imkânı sağlamaktayız. Çalışanlarımızı eğitimlerle ve kariyer yönetimi programları ile desteklemekteyiz. Çalışanlarımızı mümkün olduğunca yetiştirerek ihtiyaç duyulan pozisyonları kendi bünyemiz dâhilinde karşılamayı amaç edinmekteyiz.

Çalışan Öneri ve Görüşleri

Çalışanlarımızın öneri ve görüşlerini değerlendirmek amacıyla yılda 1 defa Personel Memnuniyeti Anketi yapılmaktadır. Anket sonuçları titizlikle değerlendirilmekte ve gerekli iyileştirmeler planlanmaktadır.

Organizasyonlar

Her yılsonu, yılın yorgunluğunu atmak, kaynaşmak üzere tüm çalışanların eşleri ile birlikte katıldıkları “Personel Gecesi” düzenlenmektedir.

Her ay “Ayın Personeli seçimi yapılmakta ve kendileri ödüllendirilmektedir.

Her ay doğum günü olan çalışanların doğum günü kutlaması bir parti ile yapılmakta ve pasta kesilmektedir.

Sunduğumuz İmkanlar

Personellerimize ve paydaşlarımıza marka işbirliklerimiz ile avantaj sağlamaktayız.

Kalite Politikası

Ilıca Otel  olarak, müşteri memnuniyetini sağlayarak rekabet gücümüzü artırabileceğimize, yer aldığımız pazarlarda çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz.

 • Hedefimiz, taahhüt etmiş olduğumuz hizmetleri yüksek kalitede en iyi şekilde vermektir.
 • Bunu başarabilmek için en değerli desteği, alanında uzman çalışanlarımızdan almaktayız.
 • Müşteri, çalışan ve diğer taraflardan gelebilecek geri bildirimleri, yasal mevzuatların da ötesinde müşteri odaklı bakış açısı ile adil ve tarafsız olarak değerlendiririz.
 • Mevcut kalite ve şikâyetleri ele alma sistemimizin, her bir çalışanımız tarafından bilinçli uygulanması, hizmet kalitemizin ve müşteri memnuniyetinin sürekli olarak iyileştirilmesin katkı sağlayacaktır.

Çevreye Saygı

Dünyada saygın olabilmek için çevreye ve insana saygılıyız. Misafirlerimizin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesini hedeflemekteyiz. Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

Enerji kaynaklarımızın sınırlı olduğunun bilincinde olup, daha az enerji ve su tüketimini desteklemek için tüketim verilerimizi takip ediyor, çalışanlarımızı bilinçlendiriyor, enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak maksadıyla çalışmalar yapıyoruz. Çevreye zarar vermemek için atıklarımızı ve tehlikeli atıklarımızı geri dönüşüm ilkeleri çerçevesinde doğayı kirletmeyecek şekilde değerlendiriyoruz. Bölgemize özel bitki ve hayvan türlerini korumak için özen gösteriyoruz.

Yasal Uyum

Tesisimiz Ulusal ve uluslararası yasalara uyumlu çalışmaktadır.

Sürdürülebilir Turizm_ 1. Aşama Logosu_TR (122)

Tesisimiz 2023 yılında Sürdürülebilir Turizm Sertifikası almıştır.

1231111

Tesisimiz 2020 yılında Güvenli Turizm Sertifikası almıştır.

ISO-Logo

ISO 9001: 2015

ISO-Logo

ISO 14001:2015

ISO-Logo

ISO 10002:2018

logo_top

Tesisimiz 2004 yılında Mavi Bayraklı Plaj olmaya hak kazanmıştır.

sifir-atik-logo-12BCABF963-seeklogo.com

Tesisimiz 2019 yılında Sıfır Atık Sertifikası almıştır.

Tesisimiz 2018 yılında Yeşil Yıldız Sertifikası almıştır.

İletişim

Ilıca Hotel olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı paydaşlarımızla paylaşarak geliştirip iyileştirmeyi hedefliyor ve paydaşlarımızın katılımlarını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Çalışanlarımız

Birebir görüşmeler ve grup toplantıları, eğitim ve çalıştaylar, performans değerlendirme ve kariyer geliştirme toplantıları, faaliyet raporları ve anketler

Misafirlerimiz

Misafir Memnuniyet Anketleri, İstek Formları,Çevre anketleri, İletişim Formları, Sosyal Medya

Tedarikçiler

Satınalma şartnameleri, Tedarikçi denetimleri, Performans Değerlendirme Sistemi, Toplantılar, Görüşmeler

Kamu Kuruluşları

Toplantılar, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet raporu

Üniversiteler ve Akademisyenler

Stajyer Programı, konferans-toplantı katılımı, burslar

Basın

Röportajlar, basın bültenleri

Yerel Topluluklar

Sosyal Projeler, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet raporları, toplantılar

Satın Alma

Yerel tedarikçilere öncelik veren bir satın alma politikası uygulanmaktadır. Tesislerimiz için tedarikçiler belirlenirken üretim alanlarında denetimler yapılmakta ve belirli zaman aralıklarında bu denetimler tekrarlanmaktadır. Ilıca Hotel olarak bölgesel kalkınmayı desteklemek adına tedarikçiler, ihtiyacı ve gereklilikleri karşılaması durumunda bölgeden seçilir. Satın Alma Politikası’ nda belirtilen şartlara uygun olarak satın alımlar gerçekleştirilmektedir.

Tedarikçileri seçerken tedarikçi seçme kriterlerine öncelik verilerek onaylı tedarikçi listesi oluşturulur ve en az yılda bir kez tedarikçi denetimi gerçekleştirilir.

Yerel olarak sahip olunan satın almalar ölçülür. Uygun fiyatlı olup yerel olmayan satın almalarda tedarikçi değerlendirme formunda değerlendirilir.

Tedarikçi firmalarımızın %23’nü yerel tedarikçiler karşılamaktadır.

Otellerimiz atıkları en aza indirmek için tüm malzemelerde tek kullanımlık malların satın alınmasını dikkatle yönetiyor ve toplu alımları destekliyoruz.

Kültür ve Miras

Otelimiz, yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarında Çeşme’nin tanınması için çalışmalar yürütüyor, yerel meslek birliklerini ve Çeşme Belediyesini tanıtım faaliyetleri kapsamında destekliyoruz.

Büfelerimizde yerel lezzetleri ön plana çıkarıyor, misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz.

Çiftliğimiz Farm Ilıca’da, sebze yetiştiriyoruz ve büfelerimizde kullanıyoruz.

Doğa dostu otel olarak çocuklarımıza da doğa sevgisini aşılıyoruz.

Minik çiftçilerimiz ile tanışın. Farm alanında çocuklarımız, minik tarlalarını; toprağa atılan tohumdan toplanan mahsule kadar, tatilini yapmaya gelen yeni minik çiftçilerimize devrederek yetiştiriyorlar. Tarlasındaki bitkilerin yaşam serüveninin sürekliliğini sağlamanın mutluluğunu, iş birliği ve paylaşımın önemini, geleceğin büyükleri olarak kavrıyorlar.
Bu basit döngü, dünyada bir sonraki nesle nasıl bir doğa bırakmamız gerektiğini, kaynak kullanımını, üretmenin önemini, kolektif çalışma ve sürdürülebilirliği uygulamalı öğretiyor.

Elektrik Tasarrufu

Su Tasarrufu

Çevre Eylem Planı
Yıl Sonu Değerlendirmesi

Tesisimizde, ambalaj atıkları ile ilgili olarak, geri dönüşüm kutularını tesisin bütün alanlarında  mevcut  olup,  ayırma,  toplama,  depolama  ve  geri  dönüşüm –kazanım firmasına gönderimi sağlanmıştır..Tehlikesiz  atıklarımız Çeşme Belediyesi ile sözleşmeli ve lisanslı Ambalaj Atık Toplama Ayırma firmasına teslim edilir. 2022 toplam kağıt atıklarımız 2860 kg, plastik atıklarımız 1220 kg, metal atıklarımız 4230 kg, Bitkisel  yağlarımız  toplanarak lisanslı geri  kazanım  tesisine gönderilir. 2022 yılı bitkisel atıklarımız 4050kg dir. 2023 yılı içerisinde de bu uygulama devam edecektir. Toplam kişi başı atık oluşum miktarı 2022 yılı için 3.12 kg/gün olarak belirlenmiştir. 2023 yılı için % 3 azaltımı planlanmaktadır. Bu azaltımın covid 19 pandemi süreci ile devreye alınmış tek kullanımlık ürünlerin kaldırılması ile sağlanabileceği değerlendirilmiştir.

Tesisimizde  ortaya  çıkan  biyo  bozunur  tüm  atıklar,  üretimde  mutfak  kısmında ayrılmaya  başlamaktadır.  Buradaki  ayırım  Haytap katkıları ile sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmaktadır.

Tesisimizde 2022 yılı için kişi başı su kullanım miktarı 0,30 m3/gün olarak ölçülmüştür. 2023 yılı için %10 azaltma hedefimiz bulunmaktadır.

Tesisimizde 2022 yılı için kişi başı eletrik kullanım miktarı 33khW/gün olarak ölçülmüştür.2023 yılı için %10 azaltma hedefimiz bulunmaktadır.

Tesisimizde  2022  yılı  için  kişi  başı  LNG  kullanım  miktarı  0,15  sm3/gün  olarak ölçülmüştür. 2023 yılı için bu miktarda kalmak için uygulamalara devam edilecektir.

Tesisimizde, personele cihazların tasarruflu kullanılması ile ilgili eğitimler, prosedürler anlatılmıştır. Elektrikli cihazların doğru kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler mevcut olup, Satın alma departmanı ve diğer departmanlar alınacak bir cihaz ile ilgili çevre etiketi,  enerji,  su,  doğalgaz  v.b.  tüketim  miktarlarını  değerlendirerek  cihaz  alımını gerçekleştirmektedir. Konu ile ilgili olarak Satın Alma birimi, Teknik Birim gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Sürdürülebilir Blog

Durmadan ilerliyoruz.
Raporun tamamına göz atın.

Fikirleriniz fark yaratabilir.